บริษัท โกลบอล เฮลท์ แอนด์ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

GLOBAL HEALTH AND FOOD SERVICE CO., LTD.

บริษัท โกลบอล เฮลท์ แอนด์ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มคุณภาพสูง
ทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดและเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุกแช่แข็ง จากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานกรมปศุสัตว์ สำหรับการส่งออก
มาตรฐานสากล อาทิ GHPs, HACCP, HALAL, ISO9001, ISO22000 เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เนื้อหมู

ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูและเนื้อหมูตัดแต่งพิเศษแช่เย็นและแช่แข็ง จากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานกรมปศุสัตว์ สำหรับการส่งออก
มาตรฐานสากล อาทิ GHPs, HACCP, HALAL, ISO9001 เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เนื้อวัว

ผลิตภัณฑ์เนื้อวัวและเนื้อวัวตัดแต่งพิเศษแช่เย็นและแช่แข็ง จากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานกรมปศุสัตว์
มาตรฐานสากล อาทิ GHPs, HACCP, HALAL, ISO9001 เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ผลไม้

ผลิตภัณฑ์ผลไม้จากสวนและฟาร์ม ที่ได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตร สำหรับการส่งออก
เช่น ทุเรียน มังคุด สัปปะรด กล้วย มะม่วง มะพร้าว เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

เครื่องน้ำผลไม้ เครื่องดื่มอัดแก้ส เครื่องดื่มชูดกำลัง จากโรงงานที่รับได้รองจากสำนักงานอาหารและยา
และมาตรฐานสากล อาทิ GHPs, HACCP, HALAL, ISO9001 เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์นำเข้า Food Ingredient และ Food Additive

วัตถุดิบอาหารและอาหารเสริม ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก อย. ประเทศไทย
นำเข้าจากประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และยุโรป

ผลิตภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์ และบริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำหรับบ้านและอุตสาหกรรม

พลังงานสะอาดเพื่ออนาคต GH Energy ลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าทันที มั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับบ้าน โรงเรียน ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจบริการ และโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมบริการขอใบอนุญาติและประกัน 25 ปี